Valg til Seniorrådet 2021

Seniorrådets 13 medlemmer vælges ved direkte valg blandt kommunens borgere, som er fyldt 60 år den 16. november 2021.

Der er valg til Seniorrådet hvert 4. år. Valgperiode følger byrådsperioden – dvs. at der er valg for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025 i forbindelse med kommunalvalget tirsdag d. 16. november 2021.

I 2021 afvikles Seniorrådsvalget som et kombineret fremmøde-, digitalt- og brevvalg. Dvs. at du både kan aflevere din stemmeseddel på afstemningsstederne til kommunal- og regionsrådsvalget, afgive din stemme digitalt eller brevstemme.

Valgmaterialet sendes med posten til de stemmeberettigede borgerne i slutningen af oktober 2021.

Valgresultatet offentliggøres mandag den 22. november kl. 12.30.

Hvorfor stemme til Seniorrådsvalget?

  • Seniorrådet er talerør for alle kommunens borgere over 60 år
  • Seniorrådet er dit bindeled til kommunens politikere
  • Jo flere der stemmer, jo stærkere mandat får Seniorrådet
  • - og det giver mere respekt om Seniorrådets arbejde!
Del indhold