Hvad er Seniorrådet?

Folketinget har bestemt, at alle kommuner skal have et særligt råd for de borgere, der er 60 år og ældre. I Aalborg Kommune kaldes rådet Seniorrådet.

13 medlemmer der vælges som enkeltpersoner

Seniorrådet har 13 medlemmer og vælges af og blandt de borgere i kommunen, som er fyldt 60 år.

Medlemmerne vælges som enkeltpersoner – dvs. at de ikke kan repræsentere politiske partier eller interesseorganisationer.

Seniorrådet er talerør for de borgere i kommunen, der er 60 år og ældre, så deres behov, ønsker og problemer bliver kendt af politikere og forvaltninger.

Seniorrådet arbejder for alle kommunens borgere over 60 år - både for dem, der har behov for hjælp, og for dem, der klarer sig selv.

Seniorrådet er et høringsorgan

Rådet behandler ikke enkeltsager og klagesager, men rådet har høringsret og giver kommunens beslutningstagere råd om f.eks. byggeri af plejeboliger, kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og genoptræning, biblioteker, trafikplanlægning og de kommunale budgetter.

I den forgangne valgperiode har Seniorrådet arbejdet for og været med til at gennemføre:

 • Flere ansatte på plejehjem, især i aftenvagter
 • Bevarelse af klippekort på plejehjem
 • Klippekortsordning i hjemmeplejen
 • Penge til at imødegå den demografiske udvikling
 • Bevarelse af Aktiv med Demens og Praksisteam
 • Opkvalificering af SOSU-hjælpere til SOSU-assistenter
 • Opkvalificering på demensområdet

Seniorrådet vil fortsat arbejde for:

 • Fremtidens seniorboliger og plejehjem
 • Bedre bemanding - herunder nattevagter og mere selvbestemmelse på plejehjem
 • Udvidelser af budgetterne for hjælp til såvel borgere i eget hjem som plejehjemsbeboere
 • Tilgængelighed i byen og i den kollektive trafik
 • Rekruttering, fastholdelse og kompetence til medarbejdere skal løftes
 • Tilførsel af midler fra staten til ældreområdet skal til enhver tid forblive og anvendes på området. Også når midlerne tilgår kommunen som bloktilskud
 • Bedre og mere indflydelse for brugerne af aktivitetscentre
Del indhold