Hvad er lokalrådene?

Aalborg er en stor kommune. For at sikre dialog og inddragelse af borgerne har kommunens tre ældredistrikter hvert sit lokalråd, der er valgt af de borgere i distriktet, som er fyldt 60 år.

Lokalrådenes opgave er at styrke samarbejdet og dialogen mellem kommunens borgere over 60 år, Seniorrådet og Ældre- og Handicapforvaltningen.

Lokalrådene holder sig orienterede om, hvad der sker på ældreområdet i kommunen. De er talerør for alle lokalområdets borgere over 60 år og hjælper Seniorrådet med at fremskaffe viden og information. Lokalrådene bidrager også til, at forvaltningen og Ældre- og Handicapudvalget får tilbagemeldinger om tiltag på ældreområdet.

13 medlemmer vælges ved direkte valg

Hvert lokalråd har indtil 15 medlemmer, hvoraf de 13 er valgt ved direkte valg. De sidste to medlemmer udpeges af Seniorrådet. Rådene er valgt for en fire-årig periode, der følger Byrådets valgperiode.

Medlemmerne af lokalrådene vælges som enkeltpersoner og kan ikke repræsentere politiske partier eller interesseorganisationer. Medlemskabet af lokalrådene er et frivilligt og ulønnet hverv.

Del indhold