Arbejdet i Seniorrådet

Seniorrådet er et høringsorgan, som Byrådet er forpligtet til at høre om alle forslag, der vedrører befolkningen over 60 år.

Seniorrådet kan også på eget initiativ udtale sig og stille forslag om alle emner, der har interesse for kommunens borgere over 60 år.

Seniorrådet har til opgave at:

 • rådgive byrådets politikerne i spørgsmål, der angår kommunens borgere over 60 år
 • formidle synspunkter mellem borgere og politikere om de + 60-åriges vilkår i kommunen
 • deltage i høringer og fremsætter forslag, der vedrører kommunens borgere, som er ældre end 60 år
 • deltage i dialogmøder med politikere

Rådet holder møde en gang om måneden. Juli måned er mødefri.

Arbejdet i rådet foregår digitalt på iPads, som Ældre- og Handicapforvaltningen stiller til rådighed. Hvis der er behov, hjælper forvaltningen med instruktion i brugen af iPads.

Seniorrådets arbejde understøttes af Ældre- og Handicapforvaltningen, der udsender dagsorden, tager referat fra møderne og hjælper med den praktiske afvikling af møder og rådets øvrige aktiviteter.

Seniorrådet er omfattet af forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen. Medlemmerne har tavshedspligt om personsager og andre interne forhold.

Arbejdet i rådet følger de vedtægter, Ældre- og Handicapudvalget har besluttet for rådet og den forretningsorden, Seniorrådet har besluttet for sine møder.

Deltager også i arbejdsgrupper

Udover møderne i Seniorrådet deltager medlemmerne af rådet også i forskellige arbejdsgrupper.

I denne valgperiode har Seniorrådet bl.a. deltaget i disse arbejdsgrupper:

 • AKA (Aalborg Kommunes Aktionsgruppe) og følgegruppen vedr. landdistriktspolitikken
 • Madsøjlen
 • Klagedialoggruppen
 • Rehabilitering Aalborg
 • Redaktionen for Dit Blad
 • Byggeri og ombygninger af plejehjem
 • Undervisning af frivillige
 • Udbud af nødkald
 • Demensalliancen
 • Revision af kvalitetsstandarder
Del indhold