Arbejdet i lokalrådene

Lokalrådene er et rådgivende organ, der skal sikre et godt samarbejde og en god dialog med centerrådene på kommunens aktivitetscentre og bruger-/pårørenderådene på plejehjemmene, som lokalrådene udpeger kontaktpersoner til.

Lokalrådene har fokus på de generelle tendenser for borgerne i ældredistriktet.

Lokalrådene behandler ikke klager og enkeltsager, men kan medvirke til, at klager og enkeltsager henvises til de rette fora - f.eks. Den Åbne Linje.

Lokalrådene:

  • formidler synspunkter fra borgerne i lokalområdet til Ældre- og Handicapforvaltningen og Seniorrådet
  • formidler synspunkter fra centerråd og bruger-/pårørenderåd til Ældre- og Handicapforvaltningen og Seniorrådet
  • formidler information fra lokalrådene til centerråd og bruger-/pårørenderåd
  • er bindeled for aktivitetscentre og plejehjem til Ældre- og Handicapforvaltningen og Seniorrådet

Møder i lokalrådene

Lokalrådene afholder fire fælles møder om året, der er koordineret med møderne i Ældre- og Handicapudvalget. Efterfølgende kan de tre lokalråd afholde særskilte møder i deres respektive råd, hvor to medlemmer fra Ældre- og Handicapudvalget har mulighed for at deltage.

Fællesmøderne understøttes af Ældre- og Handicapforvaltningen, der udsender dagsorden og tager referat. Det enkelte lokalråd har selv ansvaret for at afvikle sine særskilte møder, herunder udarbejde dagsorden, tage referat mv.

Arbejdet i lokalrådene foregår digitalt på iPads, som Ældre- og Handicapforvaltningen stiller til rådighed. Hvis der er behov, hjælper forvaltningen med instruktion i brugen af iPads.

Del indhold